چه مبارك سحرى وچه فرخنده شبى
زمان

سخن از واژه‏اي ‏بس عظيم وعزيز، واژه
‏گرانسنگى كه زبان عاجز از بيان ويژگيهاى
آن است و قلم ناتوان از نوشتن
آن رسيده است.
پيرامون‏

شبى كه خداى تعالى آن را از هزار ماه والاتر و
بالاتر خوانده‏اش
؛
شبى كه درهاى ‏رحمت الهى درآن بازاست و شبى كه ...
شب قدر شب خداست كه
درآن تمام ملائكه و افضل آنها روح به زمين مى‏آيند و با حضور در
پيشگاه آقا امام زمان(عج) تمام امور را به حضرت تقديم مى‏دارند
؛
اين شب، شب اتصال زمين به آسمان است و شب
يافتن كليد هستى.شب قدر، شبى است كه
درآن تقدير خلق و اجتماع اندازه‏گيرى مى‏شود و با ارائه به ‏محضر
مقدس حضرت مهدى(عج) صلاحيت آن امور تاييد و

يا
رد مى‏گردد.
"
قدر"
در لغت ‏به ‏معناى ارزش و مقدار مى‏باشد
،
تنها يك شب در طول سال قدر مى‏باشد.
اگرهر شب، شب قدر بودى، شب قدر، بى‏قدر بودى .
شب قدر شبي است كه
انسان
قدرش را نمى‏داند مگر آنان كه
قدرشناس همه خوبيها هستند .شب قدر معادل هزار
ماه و يا به عبارتى 84 سال مى‏باشد
.
اين ليله عزيز معادل‏ عمر يك انسان و بلكه بيشتر مى‏باشد

.
فضل اين شب به مراتب بيشتر ازعمر يك
انسان است، حتى اگر در راه خدا و نيكى ‏به خلق صرف شده باشد.

خوشا آنان كه از حق برگرفتند        
از اين پس عشق را در برگرفتند
 خوشا آنان كه در
شام ‏شب قدر كتاب الله را بر سر گرفتند
.
كلمه «تنزل‏» در آيه 4 سوره قدر مى‏گويد: نزول ملائكه بر زمين با
توجه به صيغه مضارع اين فعل‏ هم اكنون نيز ادامه دارد منتها اين نزول
درهر دوران بر انسان كامل آن زمانه ‏است.
هر كس به اندازه
قدر خويش اين شب را درك مى‏كند
.شب قدر شب عروج از
فرش به عرش است، شب انتظار است، انتظار فرج مولا و كسى كه‏ قدر
ندارد، قدر ندارد.دراين شب فاصله
زمين و آسمان به حداقل مى‏رسد و دعاى بندگان مستجاب مى‏شود و درهاى
‏غفران الهى به روى بندگان باز مى‏باشد.
 چه
مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى
                   
‏آن شب قدر
كه اين تازه براتم دادنددر اين شب بايد روح
را صفا داد و خود را آماده نمود براى درك سرنوشت ‏خوب، روزى حلال و
حوادث دلپذير روحانى و معنوى.شب قدر، شب تقدير
پروردگار است و درعين حال شب تصميم‏ انسانهايى كه مى‏توانند دراين شب
خود را آماده كنند براى تبعيت از اسلام عزيز وقرآن كريم.
شب قدر يعنى فاطمه
سلام الله عليها
كه هر كس او را بشناسد شب
قدر را درك كرده است.شب قدر، شب بريدن
ازغير خدا و پيوستن به معبود است.
اميد است ‏با
بازگو نمودن «نمى ‏از يم‏» ليل
ة
القدر
، بتوانيم
زمينه را براى ‏استقبال از شب اتصال خالق و مخلوق، شب اشك و ندامت،
ندامت از گذشته و شب اميد ورجا، اميد به عفو و كرم حضرت دوست آماده
نمايي
م.