اعمال شبهاي قدر

شب قدر،  شبي است که در تمام سال هيچ شبي به فضيلت آن نمي رسد و عمل
در آن بهتراز عمل در هزار ماه است. دراين شب برنامه هاي يک سال هر کس
مقدر مي گردد . درشب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن
پروردگار، خدمت امام زمان عليه السلام مشرف مي شوند و مقدرات هر کس
را به امام عرضه مي دارند.اعمال شب قدر به دو
گونه اعمال مشترک و اعمال مخصوص تقسيم مي شود. 

اعمال مشترک شبهاي قدر1- مقارن غروب آفتاب
شب قدر غسل شود.2- دورکعت نماز اقامه
شود، در هر رکعت بعد از حمد ، هفت مرتبه سوره توحيد خوانده شود. بعد
از نماز هفتاد بارذکر " استغفرالله و اتوب اليه"  گفته شود .
3- قرآن به سرگرفتن و
به خدا را به چهارده مصوم سوگند دادن .4- زيارت امام حسين
عليه السلام .5- احياي اين شبها .6- اقامه صد رکعت نماز
به صورت دورکعتي وافضل آن است که درهر رکعت بعد از حمد ، ده مرتبه
سوره توحيد خوانده شود.
7- دعايي از امام زين
العابدين عليه السلام که درمفاتيح الجنان آمده است . اللهم اني امسيت
لک عبداً...8- قرائت دعاي جوشن
کبير.9- طلب آمرزش از خداي
متعال . و در خواست از خدا جهت نيازهاي دنيا و آخرت .
10- ذکر گفتن و صلوات
بر محمد وآل محمد عليهم السلام. 
اعمال مخصوص شب نوزدهم1- صد بار ذکر "
استغفرالله ربي واتوب اليه ".
2- صد بار ذکر " اللهم
العن قتلة اميرالمومنين"3- دعاي اللهم اجعل
فيما تقضي و تقدر من الامر المحتوم ... 

اعمال مخصوص شب بيست و يکم1- دعاي اللهم صل علي
محمد وال محمد و اقسم لي حلما يسد عني باب الجهل ... .2- لعن بر قاتل
اميرالمومنين .3- زيارت حضرت علي
عليه السلام .
 
اعمال مخصوص شب بيست و سوم1- تلاوت سوره هاي
عنکوبت و روم که امام صادق عليه السلام فرمود: که تلاوت کنند ه اين
دو سوره دراين شب از اهل بهشت است .
2- قرائت سوره هاي ...
.3- هزار مرتبه سوره
قدر .4- خواندن و تکرار
دعاي اللهم کن لوليک حجة ابن الحسن ... .5- دعاي اللهم امددلي
في عمري واوسع لي في رزقي ... .
6- تلاوت قرآن کريم به
هر مقدار که توانستي .7- دعاوي " يا باطنا 
في ظهوره و يا ظاهراً في بطونه... .