بهار مومنان


قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

الشتاء ربيع المومن يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه و يقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه.

***

رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود:

زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى اش براى شب زنده دارى واز روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى گيرد.

***

وسائل الشيعه، ج 7 ص 302، ح 3.