بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   جنگ روزهاوسوزهادفتر2  
    :نويسنده   گروهي ازنويسندگان  
    :ناشر   بخش فرهنگي زندان فزلحصار  
    :تاريخ چاپ   1365ش  
    :موضوع   داستان  
    :تعداد صفحه   168  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    داستان