بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه واحكام وادعيه ماه رمضان  
    :نويسنده   عباس مصباح زاده  
    :ناشر   اقبال  
    :تاريخ چاپ   1343ش  
    :موضوع   روزه ،فطره ،عبادت ،دعا  
    :تعداد صفحه   50  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده