بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ميهماني خدا  
    :نويسنده   مركزفرهنگي شهيدميثمي  
    :ناشر   معاونت فرهنگي سپاه  
    :موضوع   رمضان ،عبادت ،دعا  
    :تعداد صفحه   24  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده