بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سروش ش 153  
    :نويسنده   گروهي ازنويسندگان  
    :ناشر   صداوسيما  
    :تاريخ چاپ   1361ش  
    :موضوع   فلسطين ،استكبار،جنگ بدر،روزه  
    :تعداد صفحه   66  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     ابرقدرت ها و سلاح هسته اي  
     استراتژي واحد اسرائيل و عراق  
     ويژI نامه روز قدس  
     ويژگي هاي روزه داران حقيقي  
     تحليلي از جنگ بدر (2) ْ  
     حدود شعر در اسلام (6) ْ