بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيك رمضان  
    :نويسنده   جعفرسبحاني  
    :تاريخ چاپ   1393ق  
    :موضوع   رمضان ،امام علي ،ايمان ،اسلام  
    :تعداد صفحه   80  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط  

شرح موضوعات کتاب
     پيام علي ع در رمضان از بستر...  
     رمضان مكJب انسان سازي  
     عصر بازگشت انسان به معنويت  
     آثار ايمان به خدا  
     اخلاص در عمل  
     فداكاري در راه هدف (جهاد) ْ  
     احساس مسئوليت (امر به معروف و.  
     محبوبيت دردل مردم  
     اتحاد و همبستگي در پرتو ايمان