بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه :روش نوين براي درمان بيما  
    :نويسنده   الكسي سوفورين  
    :مترجم   محمدجعفرامامي  
    :ناشر   دارالكتب الاسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1348ش  
    :موضوع   روزه ،امساك ،درمان ،طب  
    :تعداد صفحه   224  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    جامع