بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نماز،فلسفه و احكام روزه  
    :نويسنده   حسين درخشان  
    :ناشر   غدير  
    :تاريخ چاپ   1368ش  
    :موضوع   نماز،تقليد،اصول دين،روزه  
    :تعداد صفحه   72  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    قرآني