بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه وماه خدا  
    :نويسنده   سيدمحمدشيرازي  
    :مترجم   مصطفي زماني  
    :ناشر   پيام اسلام  
    :موضوع   روزه ،رمضان  
    :تعداد صفحه   120  
    :تعداد چاپ   5  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    روائي  

شرح موضوعات کتاب
     بشر و حيران  
     روزه و منافع فردي و اجتماعي  
     سرچشمه كمالات  
     رژيم غذائي  
     شرائط روزه  
     ماه نيايش