بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آموزشهاي سياسي و اجتماعي در احكام  
    :نويسنده   عبدالرحيم عقيقي بخشايشي  
    :ناشر   دفتر نشر نويد اسلام  
    :تاريخ چاپ   1359ش  
    :موضوع   اذان ، عيد، نماز، روزه ، حج ،  
    :تعداد صفحه   118  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    روائي  

شرح موضوعات کتاب
     انقلاب و آشنائي با تعاليم اسلام  
     نماز عاليترين شعائر روحاني  
     آثار و فوايد نماز  
     وحدت و يگانگي  
     درسهايي كه از سوره حمد و توحيد مي آموزيم  
     اجتماعات روزانه اسلامي  
     نمازهاي جماعت  
     اجتماع بزرگ هفتگي  
     آثار نماز جمعه  
     نماز جمعه و سياست و اتحاد  
     روزه يك شيوه ارزنده تربيتي  
     روزه درس مقاومت و پايداري  
     اعياد اسلامي  
     حج بزرگترين كنگره اسلامي  
     بهره ما از حج  
     قربان عيد خون و شرف  
     همقدم با ابراهيم ع در جنگ با شياطين  
     خانه اي براي مردم  
     اذان نواي رهائي بخش  
     اذان از ديدگاه روايات و منابع اسلامي