بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   يادداشتهاي سفر صد روزه اروپا  
    :نويسنده   كوهساري  
    :ناشر   چاپخانه پيروز  
    :تاريخ چاپ   1338ش  
    :موضوع   اروپا،سفرنامه  
    :تعداد صفحه   492  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    داستان