بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نمونه اي از برنامه هاي اسلامي  
    :ناشر   نشر فرهنگ اسلامي  
    :موضوع   توحيد، نماز، روزه ، زكات ، اخلاق  
    :تعداد صفحه   24  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    روائي