بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرارالاعمال  
    :نويسنده   ايوب نظري  
    :ناشر   غدير  
    :تاريخ چاپ   1371ش  
    :موضوع   طهارت ،نماز،روزه ،حج ،فروع دين ،  
    :تعداد صفحه   144  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     اسرار طهارت  
     اسرار نمازهاي واجب و نوافل  
     اسرار روزه  
     اسرار حج و نتايج آن