بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برنامه ارتباط با خدا و فلسفه روزه  
    :نويسنده   فيض كاشاني  
    :مترجم   اسدالله ناصح  
    :ناشر   كانون محمدي  
    :موضوع   روزه ،  
    :تعداد صفحه   244  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک     

شرح موضوعات کتاب
     فلسفه روزه  
     شروط و واجبات و مكروهات روزه  
     اسرار روزه  
     روزه مستحب  
     دعاي روزها و شب هاي ماه رمضان