بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نقش روزه در درمان بيماريها  
    :نويسنده   اتوبوخنگر  
    :مترجم   علي اكبر مهدي پور  
    :ناشر   كعبه  
    :تاريخ چاپ   1404ق  
    :موضوع   روزه ، ايمان ، ايثار، طب ،  
    :تعداد صفحه   36  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :سبک    علمي  

شرح موضوعات کتاب
     نوشتن  
     غلط مشهور  
     رسم الخط  
     علائم نقطه گذاري  
     متشابه  
     65 84  
     نويسندگي و صاحب نظران  
     نمونه انشاي  
     نمونه شعر  
     نامه نگاري  
     نمونه نامه  
     نه هائي از  
     آثار 345 408  
     متون كهن  
     صناعات ادبي  
     اصطلاحات عرفاني