بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   نخستين روزهاي انسان  
    :نويسنده   روي بارل  
    :مترجم   حشمت الله كامراني ، محسن مينو  
    :ناشر   گوتمبرگ  
    :موضوع   انسان ، تاريخ ، تمدن ،  
    :تعداد صفحه   186  
    :تعداد چاپ   2  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط  

شرح موضوعات کتاب
     پيدايش انسان  
     روش هاي تشخيص كهن ترين بودن اشياء  
     عصر پارينه سنگي آغازين  
     انسان ديرينه و هنر و شكار  
     عصر ميانه سنگي  
     پيشرفت ساخته هاي انسان  
     نخستين كشاورزان  
     عصر ميانه سنگي  
     عصر مفرغ  
     انسان فلزكار  
     سرزمين بين النهرين  
     مصر و هند و چين  
     اروپا در عصر مفرغ  
     در آستانه تاريخ