بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سروش ش 243  
    :نويسنده   گروهي از نويسندگان  
    :ناشر   صدا و سيما  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   انقلاب فرهنگي ، بيت المال ، رمضان ،  
    :تعداد صفحه   66  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها  
     كارگزاران و مصرف بيت المال  
     ماه رمضان از ديد امام سجاد ع  
     حقيقت ماه رمضان  
     فاجعه 7 تير از زبان مسئولين  
     قواعد عكاسي  
     فلسفه ، پيام و هدف نقاشي ايراني