بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجالس الواعظين ج 1  
    :نويسنده   ذبيح الله محلاتي  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1351ش  
    :موضوع   روزه ،اخلاق ،توبه ،دعا،ميهمان  
    :تعداد صفحه   439  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    قرآني  

شرح موضوعات کتاب
     روزه  
     شرح آيه ( شهر رمضان ) ْ  
     تفسير آيه احل لكم ليله الصيام  
     حكمت و خلقت اعضاء  
     شكر نعمت ها  
     اقسام روزه  
     روزه و آفات زبان  
     خوف و رجاء  
     وجوب صوم عقلا و شرعا و اثر غذا  
     مذمت شرك و ريا  
     مفاسد حسد  
     فضيلت صدقه  
     تولي و تبري و فوائد روزه  
     معني استعينوا بالصبر و الصلاه  
     فضيلت دعا  
     ابطال ادعاي تسخير ارواح 128 1  
     روزه و اخلاص در عمل 131 139  
     تسبيح موجودات 140 142  
     تقسيم ارزاق در رمضان 143 146  
     صابرين 147 150  
     شرح خطبه شعبانيه 151 154  
     فوائد ميهمان 155 157  
     ثواب روزه 161 164  
     دعا165 172  
     آمرزش در ماه رمضان 173 179  
     كيفيت مردن و انسان در قيامت 1  
     فائده صدقه و آداب انفاق 191 1  
     احترام كهنسال ، مهر به كودك19  
     احسان به ايتام ، توبه ، عصمت2  
     توبه برادران يوسف ع 225 240  
     انسان در گرو اعمال صالح 240 2  
     نماز و اسرار مقدمات و مقارنات  
     فضيلت افطاري دادن 267 272  
     حسن خلق 273 290  
     مكارم اخلاق امام سجاد ع 290 29  
     مدارا با كنيز و غلام 297 302  
     نوافل و صلوات در ماه رمضان 30  
     فضيلت قرآن در رمضان و اعجاز31  
     بيان علي ع در قضا و قدر و عدل  
     ظلم و عدالت انوشيروان 369 428