بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سروش ش 550  
    :نويسنده   گروهي از نويسندگان  
    :ناشر   صدا و سيما  
    :تاريخ چاپ   1369ش  
    :موضوع   مسلمين ، مذهب ، نوروز، رمضان ، سينم  
    :تعداد صفحه   76  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     مسائل سياسي جهاني و مسلمين  
     نقش مذهب در جهان امروز  
     نوروز ، بهار ، گل  
     رمضان در فرهنگ مردم  
     سينماي كودك بعد از انقلاب  
     نقش زنان در سينماي ايران