بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فريادروزها  
    :نويسنده   محمدرضاحكيمي  
    :ناشر   دفترنشرفرهنگ اسلامي  
    :موضوع   اخلاق ،سياست  
    :تعداد صفحه   143  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    ادبي  

شرح موضوعات کتاب
     خواست و آرزو  
     آواي روزها  
     اخلاق و علم الاجتماع  
     مرگ شعله ها  
     لمس انديشه