بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اينست نقش عبادات  
    :نويسنده   شهيدسيدمحمدباقرصدر  
    :مترجم   محمدمحمدي اشتهاردي  
    :ناشر   حجت  
    :موضوع   نماز،روزه ،زكات ،حج ،عبادت  
    :تعداد صفحه   100  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط  

شرح موضوعات کتاب
     ويژگيهاي نماز  
     ويژگيهاي روزه  
     زكات  
     نقش نظام حج در زندگي مسلمين  
     نظام حج  
     مسHله طواف و استلام حجر84 99