بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه (به زبان تركي استانبولي ) ْ  
    :نويسنده   موسسه دردرراه حق  
    :ناشر   بنيادبعثت  
    :تاريخ چاپ   1367ش  
    :تعداد صفحه   40  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي