بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه از ديدگاه عارفان  
    :نويسنده   ملكي تبريزي جواد  
    :مترجم   موسسه تحقيقاتي فقاهت  
    :ناشر   غياث  
    :تاريخ چاپ   1374ش  
    :تعداد صفحه   140  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي