بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سينما: روزهاي آغازين  
    :نويسنده   برناك زهرا  
    :ناشر   دفترپژوهشهاي فرهنگي  
    :تاريخ چاپ   1375ش  
    :تعداد صفحه   108  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي