بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فرياد روزها  
    :نويسنده   حكيمي محمدرضا  
    :ناشر   دفترنشرفرهنگ اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1374ش  
    :تعداد صفحه   143  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي