بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   كاكوتي در روزي از روزها  
    :نويسنده   جزايري سعيد  
    :ناشر   نقطه  
    :تاريخ چاپ   1376ش  
    :تعداد صفحه   12  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي