بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شهادت علم وفلسفه به اهميت وخوبي روز  
    :نويسنده   عطاي الله شهاب پور  
    :ناشر   حكمت  
    :تاريخ چاپ   1340ش  
    :موضوع   روزه ، فلسفه احكام  
    :تعداد صفحه   132  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط  

شرح موضوعات کتاب
     فوائد روزه  
     فوائد ديني روزه  
     فوائد روحاني روزه  
     فوائد جسماني روزه  
     فوائد اخلاقي روزه  
     فوائد اجتماعي روزه  
     اهميت برنامه هاي اسلام