بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مي خواهم روزه بگيرم : 14قصه واره تص  
    :نويسنده   خليلي سپيده  
    :ناشر   افق  
    :تاريخ چاپ   1375ش  
    :تعداد صفحه   16  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي