بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهداشت اسلامي ، اهميت روزه ازنظرعلم  
    :نويسنده   احمد صبور اردوبادي  
    :ناشر   هدي  
    :تاريخ چاپ   1360ش  
    :موضوع   بهداشت ، روزه ، اسلام  
    :تعداد صفحه   164  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    علمي  

شرح موضوعات کتاب
     اهميت روزه از نظر علم روز  
     چاقي و درمان آن  
     علت پرهيز مطلق در روزه داري  
     درمان فلج بوسيله روزه  
     تعديل ميل جنسي با روزه داري  
     دفع سموم جوي با روزه داري  
     خوف بيجا از گرسنگي  
     اهميت روزه در پزشكي  
     روزه در تعاليم اسلام