بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه  
    :نويسنده   درراه حق  
    :ناشر   درراه حق  
    :تاريخ چاپ   1366ش  
    :موضوع   روزه ،عبادات ،اسلام  
    :تعداد صفحه   40  
    :تعداد چاپ   6  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده