بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزهاي امتحان  
    :نويسنده   ف .عموزاده حكيمي  
    :ناشر   حوزه هنري  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   كودك ،هنر،جبهه  
    :تعداد صفحه   61  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   راهنمائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    متوسط