بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيام خدابه مناسبت ماه رمضان  
    :نويسنده   قاسم علي جاني  
    :ناشر   دارالنشر  
    :تاريخ چاپ   1361ش  
    :موضوع   روزه ،خودسازي ،رمضان  
    :تعداد صفحه   382  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دانشگاه  
    :زبان اصلي    
    :سبک    روائي  

شرح موضوعات کتاب
     انسان  
     لزوم تعديل غرائز انسان  
     زيان افراط در تمايلات جنسي  
     نقش سازنده روزه  
     نقش روزه در صبر و پايداري  
     نقش روزه در ياري انسان  
     نقش روزه در تسلط بر نفس  
     نقش روزه در احياي عواطف  
     نقش روزه در راندن شيطان  
     نقش روزه در سلامتي انسان  
     نقش روزه در مدت فكر  
     نقش روزه در پاكي فرزند  
     نقش روزه در تقرب به خدا  
     نقش روزه در مقام روزه دار نزد  
     نقش روزه در اجابت دعا  
     نقش روزه در احياي ليله القدر  
     نقش روزه در مواسات  
     نقش روزه در زيردست  
     نقش روزه در آمرزش گناه  
     نقش روزه در اميد و رجا  
     نقش روزه در كفاره گناهان  
     نقش روزه در اجراي حدود  
     نقش روزه در تربيت اطفال  
     تاريخ وجوب روزه و تسميه رمضان