بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ماه خدا  
    :نويسنده   عبدالمنتظرمقدسيان  
    :ناشر   عبدالمنتظرمقدسيان  
    :تاريخ چاپ   1405ق  
    :موضوع   امام علي ،روزه ،رمضان ،قرآن  
    :تعداد صفحه   340  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   ضعيف  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    مقاله  

شرح موضوعات کتاب
     روزه از ديدگاه قرآن  
     فلسفه روزه و پاداش آن  
     اقسام روزه  
     صفاي روح به سبب روزه  
     چهره علي ع و انبياء در قرآن  
     سخنان پيامبر در باره علي ع  
     شبهاي قدر  
     علي ع و ميثم تمار  
     شهادت حضرت علي ع