بازگشت

گروه: خانواده و ازدواج
 
 
مرکز پاسخگو:مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي:خانواده و ازدواج
موضوع فرعي:خانواده و ازدواج
سؤال:من يك دختر را دوست دارم كه خانواده من هم ميدانند و ميخواهم با او ازدواج كنم ولي خانواده نميگذارند. حال اگر من بخواهم در ماه مبارك رمضان نزد او بروم به طوري كه خانواده نفهمند و با او صحبت كنم يا مثلاً دست او را بگيرم. آيا اين كار اشكال دارد يا خير؟
جواب:

الف) نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موي آنها چه با قصد لذت چه بدون آن حرام است. و نگاه كردن به صورت و دستهاي آنها اگر به قصد لذت باشد، حرام است. و اما بدون قصد لذت نگاه به آنها بنابر اظهر جايز است. (مسأله 1931، رساله آية الله بهجت)

ب) دست زدن مرد به بدن زن نامحرم يا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم، مثل نگاه كردن حرام است و دست زدن مرد به صورت و دستهاي زن نامحرم و بالعكس نيز بنابر اظهر جايز نيست.

(مسأله 1934، رساله آية الله بهجت)