بازگشت

گروه: اديان و مذاهب و فرق
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:اديان و مذاهب و فرق
موضوع فرعي:اديان و مذاهب و فرق
سؤال:حضرت عيسي( تمام عمرشان شريفشان را روزه داشته اند، و حال آنكه پيامبر( تنها سه ماه از سال، ودر ماههاي ديگر سه روز درهر ماه، روزه مي گرفتند. با اين حال پيامبر( مي فرمايند كه عيسي( تمام عمر خود را روزه بوده ومن تمام روزگار را، چگونه اين اختلاف مشاهده مي شود؟


جواب:قبل از پاسخ به سؤال شما برادر گرامي، به دو روايت ذيل درمورد روزه پيامبراكرم( وحضرت مسيح( دقت كنيد :

مردي از ابن عباس از روزه پر سيد ابن عباس گفت : ان كنت تريد صوم النبي صلي الله عليه وآله فانه كان يصوم ثَلثَةَ ايام من كل شهر ويقول هن صيام والدهر 1 اگر روزه پيامبر(را بخواهي بداني، پس آن حضرت سه روز از هرماهي روزه داشت و مي فرمود : اين سه روز برابري با روزة دهر و روزگار دارد. يعني مثل آن است كه تمامي روزهاي عمر را روزه داشته است.)

ودرمورد حضرت مسيح( آمده است كه ابن عباس گفته : كه هر گاه اراده كني روزه حضرت عيسي ( را بداني، پس براستي آن حضرت در تمامي ايام عمر خويش روزه بود(روزه دهر داشت) 2

ولذا همان سه روزي كه پيامبر( در هر ماه روزه مي گرفتند طبق فرمايش خود حضرت مساوي وبرابر است با روزه دهر وتمام روزگار. وآن سه روز اولين پنج شبه وآخرين پنج شنبه و چهارشنبه وسط هرماهي است كه شاهد ديگر آن حديثي است از امام صادق ( كه مي فرمايد : پيامبر اكرمص روزي به اصحاب خويش فرمود : كداميك از شما تمام روزها را روزه مي دارد. سلمان گفت : يا رسول الله من؛ پس يك نفر گفت : اي سلمان اكثر روزها تو را ديده ام كه غذا ميخوري، سلمان فرمود : چنان كه تو گمان كرده اي نيست، بلكه در هرماه سه روز روزه مي گيرم و خدا فرموده : هركه يك عمل خوب انجام دهد،ده برابر به او ثواب داده مي شود. واز طرفي هم روزه ماه شعبان رابه ماه رمضان وصل ميكنم.3

در پايان اين نكته را هم عرض كنم كه حقيقت روزه پرهيز از تمام محرمات است وروزهدار واقعي علاوه بر پرهيز از خوردن وآشاميدن و... از تمام گناهان وحتي فكر گناه پرهيز مي كند و همه پيامبران و ائمه عليهم السلاماجمعين در اين امر اسوه والگوي بشريتند ودر مراتب معصومين عليهم السلام در اينخصوص نبي مكرم اسلام( سالار قافلة پيامبران هستند.

(1) و (2) سفينه البحار،ج2،ص66

(3) سفينه البحار،ج2،ص66،كلمه صوم