بازگشت

گروه: ملائكه و اجنه
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:جن
موضوع فرعي:جن
سؤال:اين كه مي گويند: شيطان در ماه مبارك رمضان در غل و زنجير است و درهاي جهنم بسته است منظور چيست ؟ در حالي كه هم در ماه مبارك گناه صورت مي گيرد و هم اگر آدم بدكار بميرد جهنم مي رود.


جواب:

ماه مبارك رمضان ماه مغفرت و آمرزش و رحمت است , ماهي است كه به قول نبي گرامي اسلام 6روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعت هايش بهترين ساعت ها ماه ضيافت الله است , يعني همه مهمان , غفور و كريم مطلق هستند.

ماهي است كه نفس ها ثواب تسبيح و خواب ثواب عبادت دارد. عمل ها در آن مقبول و دعاها در آن مستجاب است . و بالأخره ماهي است كه به فرموده قرآن شب قدرش از نظر ثواب و عظمت معادل عبادت هزارماه يعني سال و چند ماه است . از طرفي قرآن مي فرمايد: ان الحسنات يذهبن السيئات همانا كارهاي نيك بدي ها را محو مي كند(1). با اين حساب در ماه مبارك رمضان روزه دار واقعي گر چه ممكن است گناهي هم

مرتكب شود, اما در مقابل آن همه اعمال نيك و به تعبير در مقابل هشتاد و سه سال و اندي عبادت هيچ است وهمه محو هستند. در نتيجه انگار كه شيطان در غل و زنجير است , چون وسوسه هايش اثري ندارد و هم نابوداست و درهاي جهنم بسته است , پس براي روزه دار واقعي وتوبه كاران گناهي نمانده تا وارد جهنم شود.حضرت امام باقر7مي فرمايد: التائب من الذنب كمن لاذنب له ... كسي كه از گناه توبه كند كسي است كه اصلاًگناهي مرتكب نشده است .(2) گفتني است كه درهاي جهنم بروي روزه داران بسته و شيطان نسبت به آنان غل و زنجير شده است . نه براي هر كسي .

(پـاورقي 11 هود(11 آيه 114

(پـاورقي 2 كلني , اصول كافي , ج 2 باب التوبه , حديث 10