بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر روزه قضا از چندين سال پيش بر گردن زن باشد، پرداخت كفاره به عهده همسر او است يا به عهده خودش ميباشد؟


جواب:

كفاره روزه قضاي زن به عهده خود زن است، نه به عهده شوهرش.

فقط در يك صورت كفاره روزه زن به گردن شوهر است كه در مسئله 1744 توضيح المسائل ذكر شده است. ميتوانيد مراجعه فرماييد.

در صورتي كه مال زن و شوهر از همديگر جدا نباشد (كه غالب زندگيهاي امروزه چنين است) زن ميتواند از مال مشترك با توافق، كفاره را پرداخت نمايد.

پي نوشتها:

1. آيت اللَّه فاضل لنكراني، توضيح المسائل، مسئله 1771؛ استفتائات، ج 1، ص 160، سؤال 604.