بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه در قطب ؤ فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه در قطب
سؤال:حكم نماز و روزه در قطبين چيست
جواب:

نمازهاي يوميه در هر شهر يا كشوري در

اوقات شرعي همان محل خوانده ميشود و كساني

كه در كشورها يا شهرهاي نزديك قطب هستند، در

ايامي كه طول شب و روز از حد متعارف خارج شده

و بسيار طولاني است (مثل مناطقي كه روز يا شب

آنها به اندازه چندين شبانه روز معمولي است) بايد

نماز و روزه را طبق ساعات شرعي مناطق معتدل

مثل مكه و مدينه يا مطابق با ساعات شرعي وطني

كه سابقا در آنجا سكونت داشتهاند انجام دهند. در

ايامي نيز كه شب يا روز كوتاهتر از ساير مناطق است

ولي خارج از حد متعارف نيست (مثل اين كه طول

روز يا شب مثلا به چهار ساعت يا به 24 ميرسد)

بايد نماز و روزه را در اوقات شرعي همان محل

انجام دهند.