بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز دائم السفر - روزه دائمالسفر - فقهي
موضوع فرعي:نماز دائم السفر
سؤال:كسي كه دائم در سفر است نماز و روزهاش چه حكمي دارد
جواب:

كسي كه دائم در سفر است بايد نماز خود را

تمام بخواند و روزه خود را نيز بگيرد.(رساله توضيح

المسائل آيه الله بهجت، ص 208، شرط هفتم از شرايط نماز مسافر)