بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:وضو با آب غصبي - نماز با لباس غصبي - فقه
موضوع فرعي:وضو با آب غصبي
سؤال:حكم نماز و روزه كساني كه از اموال غصب شده دوران ستم شاهي استفادهميكردند چيست نظر آيت الله بهجت
جواب:

اگر يقين دارد كه با آب غصبي وضو گرفته

يا با لباس غصبي يا در مكان غصبي نماز خوانده

نمازها را بايد قضا كند والا نمازها صحيح است. و

چون افطاري دخلي در حقيقت روزه ندارد

روزههاي او ولو با مال غصبي افطار كرده باشد

صحيح است و قضا نياز ندارد.