بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر كسي روزه باشد و در دهان خود آب بريزد و آن را خالي كند، اشكال دارد؟


جواب:

ريختن آب در دهان و خالي كردن آن تا وقتي كه آب به حلق نرسد، ضرري به روزه نميرساند، ولي اگر براي خنك شدن دهان، به گرداندن آب در دهان اقدام كند و آب فرو رود، هر چند بي اختيار باشد، بايد آن روزه را قضا كند، مگر فراموش كرده باشد كه روزه است.(1)پي نوشتها:

1. توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 975.