بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:كفاره روزه - فقهي
موضوع فرعي:كفاره روزه
سؤال:كفاره افطار عمدي روزه چه مقدار است
جواب:

براي كفاره روزه عمدي علاوه بر قضاي روزه بايد يا

شصت روز روزه بگيريد كه سي و يك روز آن پشت

سر هم باشد و يا شصت فقير را اطعام نماييد و يا به

هر كدام يك مد(750 گرم) طعام مثل گندم و جو يا

پول آنها را بدهيد مثلا اگر گندم كيلويي 100 تومان

باشد به هر كدام بايستي مبلغ 75 تومان بدهيد كه

براي هر روز ميشود حدود 4500 تومان و 27 روز

ميشود 121500 تومان.

براي پرداختن آن و قيمت دقيق آن ميتوانيد به دفتر

امام جمعه شهرستان خود مراجعه نماييد.