بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:اداي نذر - فقهي
موضوع فرعي:اداي نذر
سؤال:اگر انسان نذر كند روزهاي معيني را روزه بگيرد ولي با مانع مواجه شدوظيفهاش چيست نظر آيت الله بهجت
جواب:

اگر نذري كرد و با مانع مواجه شد نذر باطل

ميشود و اشكالي ندارد.