بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:اعمال بدون تقليد - نماز بدون تقليد - فقه
موضوع فرعي:اعمال بدون تقليد
سؤال:حكم نماز و روزههايي كه بدون تقليد بجا آوردهايم چيست
جواب:

البته هر كسي كه به حد بلوغ شرعي

ميرسد(يعني پسرها وقتي 15 سال آنها تمام و وارد

16 سالگي ميشوند و دختران وقتي 9 سال آنها

تمام و وارد 10 سالگي ميشوند). بايد يك

مجتهدي را براي تقليد خود انتخاب نمايند و چون

خودشان اهل خبره نيستند بايد از دو نفر انسان

عادل و آگاه (مانند دو نفر روحاني عادل و آگاه)

بپرسند كه از چه كسي بايد تقليد نمايند و يا اگر

عدهاي از اهل علم كه مورد اطمينان هستند فرد يا

افرادي را براي تقليد معرفي كردند از آن فرد يا افراد

معرفي شده تقليد نمايند و همانگونه كه ميدانيد

فعلا از طرف جامعه مدرسين حوزه علميه قم 7 نفر

معرفي شدند و گفتني است كه در صورت امكان

بايد از كسي كه يقين داريد يا احتمال ميدهيد كه

علمش از ديگران بيشتر است تقليد كرد و اگر اين

جهت معلوم نشد و همه مساوي بودند از هر كدام

تقليد كنند اشكال ندارد. به هر حال وظيفه شما و

خانواده شما اين است كه از هم اكنون يكي از اين

هفت نفر را براي تقليد انتخاب نموده و رساله او را

تهيه كنيد و به آن عمل نماييد. گفتني است اعمالي

كه تاكنون انجام دادهايد در سه صورت صحيح

است. الف) مطابق با فتواي مجتهدي كه اول بلوغ

وظيفه داشتهايد از او تقليد نماييد باشد. ب) مطابق

فتواي اين مجتهدي كه اكنون انتخاب ميكنيد باشد.

ج) از طريقي يقين كنيد آنچه وظيفه واقعي شما

بوده انجام دادهايد و انشا الله اعمال گذشته شما

قبول است. ضمنا اسامي هفت مجتهد به قرار ذيل

است. آيات عظام بهجت، فاضل، خامنهاي،

تبريزي، وحيد خراساني، زنجاني و مكارم شيرازي.

البته مراجع ديگري نيز در حوزه وجود دارند از جله

آيات عظام: صافي، سيستاني، نوري همداني،

اردبيلي، صانعي و...