بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:لكه بيني - احكام حيض - فقهي
موضوع فرعي:لكه بيني
سؤال:زني كه داراي عادت مشخص شش روزه است چنانچه روز هشتم لكه ببيندروزهاش چه حكمي دارد
جواب:

در فرض سوال با زهم حكم حيض را دارد

و بايد دو مرتبه بعد از پاكي غسل حيض انجام دهد

و روزهاش نيز باطل و بايد قضاي آن را بعدا بگيرد و

تا ده روز اگر لكهاي ولو مختصر ديد حكم حيض را

دارد اما بعد از ده روز اگر لكهاي ديد حكم استحاضه

را دارد و در صورتي كه در ماه رمضان بود اگر به

دستور استحاضه عمل نمايد روزهاش صحيح است

چه اين لكه قبل از اذان صبح ديده شود و چه در بين

روز تا مغرب فرقي نميكند.