بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:احتلام در حال روزه - فقهي
موضوع فرعي:احتلام در حال روزه
سؤال:اگر در ماه رمضان بعد از اذان صبح بخوابد و در خواب محتلم شود روزه آنروز چه حكمي دارد
جواب:

اگر آدم روزه دار بعد از اذان

صبح يا در بين روز بخوابد ودر

خواب محتلم شود يعني، مني از او

بيرون آيد روزهاش باطل نميشود.

فقط براي خواندن نماز بايد غسل

جنابت انجام دهد ولي لازم نيست

فوراش غسل كند بلكه تا وقتي كه براي

خواندن نماز ظهر و عصر به غروب

آفتاب وقت باقي باشد ميتواند

غسل كردن را تاخير بيندازد.