بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:كسي كه با حالت جنابت نماز و روزه انجام دهد، چه حكمي دارد؟


جواب:

كسي كه جنب است، براي نماز و روزه بايد غسل كند و اگر نمي تواند غسل كند و وظيفه او تيمم است، بايد به جاي غسل جنابت تيمم نمايد. اگر عمداً به وظيفه خود عمل ننمايد و با حالت جنابت نماز بخواند يا روزه بگيرد، نماز و روزهاش باطل است و بايد قضاي نماز و روزه هايي را كه با حالت جنابت انجام داده، به جا آورد.

در رساله آمده: اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمّم است، عمداً تيمم ننمايد، روزهاش باطل است.(1)

در هر صورت نماز با حال جنابت باطل است، چه عمداً با حالت جنابت نماز بخواند و چه سهوي و يا با جهل به حكم، ولي در بعضي از فرضها اگر كسي در ماه مبارك رمضان تا اذان صبح غسل نكرده باشد، روزهاش صحيح است، مثلاً اصلاً نداند. كه جنابت موجب بطلان روزه مي شود و نمي توانسته كه آگاه شود يا متوجه احتلام نشده باشد.(2) در اين خصوص مي توانيد به مبطلات روزه در رساله توضيح المسائل مراجعه فرماييد.

پي نوشتها:

1. آيت اللَّه فاضل لنكراني، توضيح المسائل، مسئله 1686.

2. همان، استفتائات، س 558.