بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:شك در تكليف - روزه هاي قضا - فقهي
موضوع فرعي:شك در تكليف
سؤال:اگر كسي در ماه رمضان شك كند به تكليف نرسيده و بعد معلوم شود كه بهتكليف رسيده حكم روزههايي كه نگرفت
جواب:

اگر به اندازهئ كافي تحقيق نموده

و يقين پيدا كرد كه به حد تكليف

نرسيده و روزه نگرفت، چنانچه

بعداش خلاف آن روشن شد (يعني

فهميده مكلف بوده) بايد قضاي

روزهها را بگيرد و كفاره لازم نيست.

البته بايد قضاي آن را تا ماه رمضان

آينده بگيرد و اگر بدون عذر شرعي

تا ماه رمضان آينده تاخير انداخت

بايد براي هر روز يك كفاره (يعني

750 گرم گندم، نان، آرد، برنج و يا

امثال اينها) به فقير بدهد. اما اگر

بدون تحقيق و بررسي روزهها را

افطار كرد و بعد فهميد مكلف بوده،

علاوه بر قضا كفاره نيز لازم است.